Les manifestacions sumptuàries

Vitrina 130
La societat ibèrica estava fortament jerarquitzada i les classes socials privilegiades disposaven d’objectes sumptuaris. El treball dels orfebres, d’influència oriental, tenia una gran qualitat, i coneixia tècniques com el granulat, el niellat i el puntillejat.
La joieria romana, estilísticament molt diversa, va continuar pertanyent a persones d’alt poder adquisitiu. De les explotacions mineres d’Hispània s’extreien importants quantitats d’or i de plata, que en part servien per a la fabricació d’objectes sumptuaris.
Back to top