L’auge del comerç. Segles I-III

Vitrina 144
En època imperial, l’estabilitat política del Mediterrani Occidental va afavorir el desenrotllament del comerç del vi, de l’oli o de les saladures. Estos productes es transportaven en àmfores que podien portar una marca incisa o estampillada del terrisser o amo del producte, i rètols pintats al·lusius al contingut. Per a conservar el producte, l’interior es recobria amb una resina de peix i se segellava amb un tap.
Back to top