Pesos i mesures

Vitrina 150
El sistema de pesos romà es basava en la lliura de 327,45 grams que es dividia en 12 unces. Per a mesurar distàncies o longituds els romans utilitzaven la milla (1.480 metres), formada per 1.000 passos. Entre les mesures romanes de capacitat la més important era el sextarius, equivalent a 0,546 litres.
Back to top