La ciutat d'Edeta

Vitrina 154
El municipium edetanorum era una ciutat de dret llatí de la qual es coneixen unes termes dobles, alguns monuments funeraris situats junt amb una antiga via romana i una part del seu urbanisme. En les seues proximitats s’ha documentat el taller ceràmic de Rascanya així com un dens poblament rural. L’any 1999, en el carrer Duc de Llíria núm. 50-52 (Llíria) es va trobar un tresor format per 5.991 denaris romans, amagat davall del paviment d’una vivenda. Les monedes més antigues van ser encunyades davall el regnat de Neró (54-68 dC) i les més recents pertanyen a l’emperador Caracal·la (212-218 dC).
Back to top