La tradició numismàtica

Vitrina 175
La Numismàtica va aparéixer en el Renaixement com a conseqüència de l'interés per l'Antiguitat Clàssica. Actualment estudia monedes de tots els períodes històrics amb una metodologia de treball pròpia. Les seues investigacions desvelen qüestions tècniques, arqueològiques, econòmiques, artístiques, històriques, polítiques i epigràfiques.
Back to top