Galaicos. Un pobo entre dous mundos

  • 27-03-2019 - 01-09-2019

Galaics, un poble entre dos mons

El nord-oest de la península Ibèrica —la Galícia actual—, a quatre dies de navegació des de Cadis i des de Cardiff, es va convertir en un territori de confluència cultural a partir del final de l’edat del bronze. Als circuits atlàntics d’intercanvi del segon mil·lenni a. n. e., en els quals els metalls eren els protagonistes, es va sumar la progressiva influència mediterrània a partir de l’hegemonia de Cartago i de Cadis, que es va refermar sota el poder de Roma i del primer cristianisme.

El territori dels pobles galaics, lluny de ser un finisterrae, esdevé un punt de connexió, d’articulació i de trobada entre dos mons: l’atlàntic i el mediterrani.

Això és el que pretén mostrar aquesta exposició i, per a fer-ho, se serveix d’un repertori selecte d’objectes arqueològics procedents de diversos museus de Galícia i d’Astúries, d’il·lustracions d’una gran qualitat i de fotografies impactants.

Antoni Nicolau
Rafael M. Rodríguez
Back to top